07.50-08.00 Açılış Saide Aytekin
  2015 ESC/ERC PAH kılavuzu, ne değişti?
Moderatörler : Hakan Kültürsay, Şule Kurhan Yavuz
 
08.00-08.15 Tanı ve sınıflama, yeni yaklaşım var mı? Nesrin Moğulkoç Bishop
08.15-08.30 Kanıta dayalı tıp ışığında ESC/ERS 2015 PAH
kılavuzunda tedavi önerileri nasıl yorumlanmalı?
Cihangir Kaymaz
08.30-08.45 Yüksek riskli popülasyona nasıl yaklaşalım? Meral Kayıkçıoğlu
08.45-09.00 Romatolojide PAH, farklı yaklaşım gerekir mi? Neslihan Yılmaz
  Konjenital kalp hastalıklarında PAH değişen bir şey var mı?
Moderatörler : Nazan Özbarlas, Sedef Tunaoğlu
Panelistler : Gül Sağın Saylam, Alper Güzeltaş, Ender Ödemiş, Funda Öztun
 
09.10-09.25 Konjenital kalp hastalıklarında yaklaşım, PAH’ta şantı kapatalım mı? Funda Öztunç
09.25-09.35 PAH tedavisi altındaki kompleks bir Eisenmenger hastasında sorunsuz doğum Hacer C Tokgöz Demircan
09.45-09.55 Monozigotik ikiz kardeşlerde görülen ve bilinen genetik
mutasyonları bulunmayan, fenotipik olarak identik seyreden PAH
Sevim Türkday
10.05-10.15 Konjenital kalp hastalığı ve PAH olgu sunumu Hatice Kemal
  İleri evredeki hastaya yaklaşım nasıl olmalı?
Moderatörler : Zeki Öngen, Serdar Küçükoğlu
Panelistler : Bahri Akdeniz, Selen Yurdakul, Mehmet Akbulut
 
11.00-11.15 İleri evre hasta yönetimi, nasıl olmalı? Ali Akdoğan
11.15-11.30 IV prostanoid kime, nasıl verelim? Nasıl takip edelim? Omaç Tüfekçioğlu
11.30-11.40 IV EPO kullanan bir olgu Züleyha Kaya
11.50-12.05 İleri evre hastalarda tedavide yeni ufuklar Bülent Mutlu
12.05-12.20 Transplantasyon gerçeği Sanem Nalbantgil
12.20-12.30 PAH tedavisine dramatik cevap veren bir Langerhans Hücreli Histiositoz ile ilişkili PAH olgusu Aykun Hakgör
  Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH)
Moderatörler : Gül Öngen, Levent Dalar
Panelistler : Oğuzhan Okutan, Oğuz Uzun, Funda Coşkun, Savaş Özsu
 
14.00-14.15 KTEPH’de görüntüleme, nasıl tanı koyalım? Canan Akman
14.15-14.30 KTEPH tedavisinde değişen perspektif İsmail Hanta
14.30-14.50 KTEPH cerrahi tedavisine çeşitli olgu örnekleri ile yaklaşım Bedrettin Yıldızeli
15.00-15.10 Pulmoner endarterektomi sonrası PAH sebat eden bir olguda Riosiguat öncesi tedavilerle elde edilen dramatik düzelme Canan Elif Yıldız
  İlginç olgu sunumları
Moderatörler : Sümeyye Güllülü, Cihangir Kaymaz
Panelistler : Omaç Tüfekçioğlu, Refik Erdim, Bülent Mutlu
 
15.20-15.30 Pulmoner Hipertansiyonda göz ardı ettiğimiz bir sorun, Ostial koroner arter basıları ve perkütan tedavisi Özgür Y. Akbal
15.40-15.50 İleri Evre PAH olgusu Ümit Yaşar Sinan
16.00-16.10 Kompleks bir PAH olgusu Betül Erer
  Akılcı ilaç oturumu