06 ŞUBAT 2017
09.00 - 9.45 Obstetrik radyoloji 
09.45 - 10.30 Konjenital kalp hastalıklarında radyolojik bulgular 
 10.45 - 11-30 Kardiyak MRG çekim tekniği ve protokoller
11.30 - 12.15 Kardiyomiyopatilerde kardiyak MRG bulguları ve ayırıcı tanı
13.30 - 14.15 Ürogenital patolojilerde radyoloji
14.15 - 15.00  Kas iskelet MRG
15.15 - 16.00 Artritler
16.00 - 17.45 Riziko - Yarışmalı Öğrenme