09 ŞUBAT 2017
09.00 - 9.45 Kranial travmalar
09.45 - 10.30 İnme
10.45 - 11-30 Pediatrik akciğer grafilerinin değerlendirilmesi
11.30 - 12.15 Pediatrik gastrointestinal sistem anomalileri ve acilleri
13.30 - 14.15 Pediatrik üriner sistem anomalileri
14.15 - 15.00  Kontrast maddeler
15.15 - 16.00 Pediatrik kemik tümörleri
16.00 - 16.45 Baş boyun kompartman anatomisi
16.45 - 17.30 Majör tükrük bezleri, tiroid paratiroid patolojileri
16.45 - 17.30 Tiroid Bez Paratiroid Bez Radyolojisi