05 ŞUBAT 2017
08.30 - 09.00 Açılış-Konuşması 
 09.00 - 09.45 X-ışını fiziği, radyasyonda korunmada temel prensipler 
 09.45 - 10.30 Kafatabanı ve temporal kemik lezyonları
 10.45 - 11.30 Orbita, paranazal sinusler
 11.30 - 12.15 Jinokolojik patolojilerde radyoloji
13.30 - 14.15  Koroner  BT-Anjiografi çekim tekniği  ve koroner arter anatomisi
 14.15 - 15.00 Koroner arter anomalileri ve aterosklerotik koroner arter hastalığı