10 ŞUBAT 2017
09.00 - 9.45

KIS elemanter lezyonlar

09.45 - 10.30 KIS tümörler
10.45 - 11-30 KIS travma
11.30 - 12.15 Raporlama ve iletişim
13.30 - 14.15 Radyolojik inceleme süreçleri
14.15 - 15.00  Abdominal acillerde radyoloji
15.15 - 16.00 Hepatobilier patolojilerde radyoloji
16.00 - 16.45 GIS tümörleri
17.00 - 17.45 Kapanış